IKEA assembly instructions are supposed to be a SIMPLE way to explain flat pack furniture, but is that really the case?

1. FURST DÅTE

2. FÖTÖSHÅREN

3. PŸS

4. ÅRPÖRT

5. KNÜKKLES

6. ÅSSKYSSËR

7. NÏNJÅ

8. SJTRIPPÅN

9. ÅRRESTÖR

10. HÜLDING DÜR OPPEN

11. MÖRDÅR

12. FESTÜV

13. MÜFENSTÖP

14. VÅMPIREN

15. ÖRKIN

16. SAMPSEL

17. KÖT

18. ELIVADURK

19. KÖR

20. HÏPSTR